ΗΡΟΔΟΤΟΣ

2013-09-08 18:35

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. του Ηροδότου να παρευρίσκονται την Δευτέρα 09/09/2013 και ώρα 19.30 στα γραφεία του συλλόγου για συνεδρίαση.

Η παρουσία όλων απαραίτητη. 

—————

Πίσω