Συνεδρίαση Δ.Σ. Ηροδότου

2013-09-15 20:31

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ του Ηροδότου για τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 16/09/2013 και ώρα 19.30 στα γραφεία του συλλόγου.

Η παρουσία όλων απαραίτητη.

—————

Πίσω